Organizing Committee

  • MA Adam Szczepaniuk
  • MA Krzysztof Pacyna
  • MA Jacek Kosiński