Koszty

Opłata konferencyjna:

  • udział stacjonarny – 500 PLN/osoby,
  • udział zdalny 250 PLN osoba,
  • koszt umieszczenia referatu w publikacji po konferencyjnej bez wygłaszania 250 PLN

Limit uczestników: 60

UWAGA! Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.


Nr konta do wpłat:
91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 Bank Pekao SA

W tytule: Imię i nazwisko, adres, wpłata za konferencję „Konferencja bezpieczeństwo – Chełm 2021”

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury wystawionej na firmę prosimy o dane do wystawienia faktury tzn.: Nazwa, adres siedziby, NIP.