Panele dyskusyjne

Panel I: Bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście zagrożeń militarnych wschodniej flanki  NATO

Moderator: płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak


Panel II – Bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście zagrożeń niemilitarnych wschodniej flanki NATO

Moderator: dr Kwiecińska Monika


Panel III – Kryzys migracyjny spowodowany wojną na Ukrainie, a bezpieczeństwo wewnętrzne obszarów przygranicznych.

Moderator: dr Dachowicz Dariusz


Panel IV – Wpływ pandemii na bezpieczeństwo wewnętrzne obszarów przygranicznych.

Moderator: dr Sieczka Rafał