Komitet Honorowy

  • dr hab. inż. Arkadiusz Tofil prof. PWSZ w Chełmie – Rektor PWSZ w Chełmie
  • dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie – Prorektor ds. rozwoju PWSZ w Chełmie
  • prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • gen. bryg. dr inż. Krzysztof Cur – Rektor – Komendant LAW Dęblin
  • dr Beata Fałda – Prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie
  • dr Jarosław Kapeluszny – Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie