Komitet Naukowy

  • prof. dr hab. inż. Leszek Elak – Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Chełmie
  • dr hab. Zbigniew Ciekanowski – Państwowa Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II
  • dr Julia Nowicka – Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Hanna Elak – PWSZ w Chełmie
  • dr Monika Kwiecińska – PWSZ w Chełmie
  • dr Rafał Sieczka – PWSZ w Chełmie
  • dr Emilia Ordyniec – PWSZ w Chełmie
  • dr Adam Szynal – Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Dariusz Dachowicz – PWSZ w Chełmie
  • dr Roman Łukasz