Terminy

Terminy zgłoszenia uczestników Konferencji oraz nadsyłania materiałów do publikacji i wygłaszanych referatów zgodnych z wskazanymi na stronie Konferencji wymogami edytorskim do dnia 31 października 2021 r.

Limit uczestników: 60